Verkeersveiligheidsmeter Een risicogestuurde datagedreven aanpak voor en door verkeerskundigen

Login   Kenmerken »   Contact »

Kenmerken

Verkeersveiligheid

Inzicht in risicovolle locaties voor prioritering en uitvoeringsagenda's om het aantal verkeersslachtoffers sterk te verminderen.

Risicogestuurde aanpak

Op voorhand inzicht in onveilig ingerichte locaties (proactief) naast het analyseren van locaties waar veel ongevallen hebben plaatsgevonden (reactief).

Datagedreven

Het verzamelen, analyseren en monitoren van relevante data over verkeersveiligheidsrisico’s staat centraal.

Gebaseerd op het SPV

Verkeersveiligheidsrisico's waar mogelijk gebaseerd op landelijke richtlijnen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

Herleidbaar en gevalideerd

Herleidbare risicoscores voor onderbouwde uitvoeringsagenda's.

Gezamenlijke expertise

Ontwikkeld voor en door verkeerskundigen in samenwerking met full stack data scientists.

Gebruiksvriendelijke applicatie

Een interactieve dashboard applicatie met risicoscores voor wegvakken, kruispunten en fietspaden.

Analyse

Gerichte analysemogelijkheden en inzicht in trends vanuit de dashboard applicatie.

Samen ontwikkelen

Continue doorontwikkeling met partners.Introductiefilm

Onderstaand een introductiefilm om een indruk te krijgen van de werking van de verkeersveiligheidsmeter.Partners

De verkeersveiligheidsmeter is ontwikkeld voor en door de Provincie Utrecht en onderliggende gemeenten in samenwerking met DOK data en Arcadis. Aanvullende data over fietspaden is geleverd door Cyclomedia.

Naast de maatwerk verkeersveiligheidsmeter voor de Provincie Utrecht heeft DOK data ook andere type verkeersveiligheidsmodellen in haar portfolio onder de naam ongevalrisico. Zo is o.a. een landelijk verkeersveiligheidsmodel gebouwd met een kopgroep van wegbeheerders, in overleg met de Provincie Utrecht. Ga naar ongevalrisico.nl voor meer informatie.

Disclaimer

De uitkomsten en risicoscores van de verkeersveiligheidsmeter in de dashboard applicatie van verkeersveiligheidsmeter.nl zijn puur gebaseerd op data en komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. De uitkomsten dienen enkel ter advisering gebruikt te worden. DOK data, Arcadis en andere betrokken partners zijn niet aansprakelijk voor schade of het eventueel nadelig uitpakken van (verkeerskundige) besluiten die op basis van de verkeersveiligheidsmeter gemaakt worden.